fbpx

Mikołajkowy konkurs z Hemmersbach Kids’ Family”
Konkurs dla dzieci i młodzieży

REGULAMIN KONKURSU

Fundacja Hemmersbach Kids’ Family („Organizator”) i twórcy platformy edukacyjnej skillplanet.io ogłaszają konkurs o charakterze edukacyjno-artystycznym, na pracę plastyczną pod tytułem” Kosmiczny prezent”.

I. ZASADY KONKURSU

Do udziału zapraszamy wszystkich podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

Jakie jest zadanie konkursowe?

Kosmiczny prezent!

Wyobraź sobie, ze masz możliwość wysłać prezent świąteczny w przestrzeń kosmiczną. Przedstaw w formie plastycznej swój pomysł. Daj się ponieść fantazji! Pamiętaj, że podarunki nie muszą być materialne, np. możesz podarować komuś swój czas, uśmiech itp. 

Prace konkursowe mogą zostać wykonane dowolną techniką – może to być rysunek, kolaż, wycinanka, wyklejanka z plasteliny i wszystko, co tylko przyjdzie Wam do głowy. Można również stworzyć kartkę w programie komputerowym ( np. Paint itp. ). Liczy się staranność wykonania, kreatywność i pomysłowość!

II. NAGRODY

Zwycięskie prace zostaną wyłonione przez Jury – przedstawicieli Fundacji Hemmersbach Kids’ Family i platformy skillplanet.io. 

Nagrody zostaną przydzielone w dwóch kategoriach :

Dzieci :  od 5 do 12 r. ż. 

Młodzież: od 13 do 17 r.ż. 

W kategorii „Dzieci” Organizator przewiduje 3 nagrody główne:

  1. Laptop + bon podarunkowy LPP o wartości 200 zł
  2. Zestaw kart podarunkowych: Decathlon + sklepy LPP+ SMYK o łącznej wartości 550 zł
  3. Zestaw kart podarunkowych: sklepy LPP + Empik o łącznej wartości 400 zł

Oraz nagrodę wyróżnienia: bon podarunkowy SMYK o wartości 150 zł

W kategorii „Młodzież” Organizator przewiduje 3 nagrody główne:

1. Laptop + bon podarunkowy LPP o wartości 200 zł

2. Zestaw kart podarunkowych: Decathlon + LPP + Empik o łącznej wartości 600 zł 

3. Zestaw kart podarunkowych: sklepy LPP* + Decathlon o łącznej wartości 400 zł

Oraz nagrodę wyróżnienia: bon podarunkowy Empik o wartości 200 zł

*w skład sieci sklepów LPP wchodzą: Reserved, Sinsay, Mohito, Cropp, House.

Fundatorem nagród jest Fundacja Hemmersbach Kids’ Family  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56G, KRS: 0000817874, nr NIP: 8992873208.

W celu wysłania nagród, Organizator każdorazowo skontaktuje się ze zwycięzcami, na dane kontaktowe podane w zgłoszeniu konkursowym.

Wysyłka nagród nastąpi w terminie do 21 dni od daty publikacji rozstrzygnięcia konkursu.

Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności w przypadku: a) podania błędnych danych kontaktowych, b) zmiany danych adresowych placówki/rodziny, której zwycięski uczestnik jest podopiecznym.

III. ZGŁOSZENIA

Konkurs trwa od  17.11. do 6.12 2022 r. Prace które otrzymamy po 6 grudnia 20212r. nie zostaną uwzględnione w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9.12.2022 r.

O wynikach konkursu Organizator poinformuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Projekt/-y prac zgłasza opiekun/wychowawca lub przedstawiciel placówki, wysyłając prace na adres mailowy : konkurs@kids-family.org

Prosimy o przesyłanie prac podopiecznych tylko i wyłącznie pod adres mailowy (kartkom należy zrobić dobrej jakości zdjęcie) . 

W wiadomości e-mail wychowawca/opiekun wpisuje następujące dane*:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • wiek, 
  • pełny adres placówki/rodziny (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miasto)
  • numer telefonu do opiekuna/wychowawcy (w celu skontaktowania się z laureatami konkursu).

* zgłoszenia, w których będzie brakowało wymienionych wyżej danych, nie będą brane pod uwagę podczas głosowania Jury.

Wymagane jest oświadczenie opiekunów dziecka umożliwiające udział w konkursie.

IV. DANE OSOBOWE

1. Organizator dba o dane osobowe uczestników i ich opiekunów/wychowawców, przetwarzając je zgodnie z przepisami prawa i z wymaganą od niego należytą starannością, a w szczególności zgodnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119).

2.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu:
 

Administrator danych
(Kto zarządza danymi?)
Fundacja „Hemmersbach Kids’ Family” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000817874, nr NIP: 8992873208.
Cel przetwarzania wraz z kategoriami
odnośnych danych osobowych
(Po co i jakie dane będą potrzebne?)
Imię i nazwisko, wiek uczestników, adres korespondencyjny,  adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu opiekuna lub wychowawcy – w celu organizacji Konkursu, weryfikacji zgłoszeń, rozstrzygnięcia Konkursu, realizacji praw i obowiązków Organizatora, a także w celu podjęcia kontaktu ze zwycięzcami dla potrzeb
wysłania nagrody. Imię i nazwisko oraz nr PESEL opiekuna uczestnika – w celu odebrania oświadczenia umożliwiającego udział w Konkursie dla zgodnego z prawem korzystania ze zgłoszonych utworów konkursowych.
Podstawa prawna przetwarzania danych:
(Kto lub co zezwala na uzyskanie danych?)
Udział w Konkursie, organizacja i rozstrzygnięcie Konkursu oraz przesłanie nagrody – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, reprezentowanej przez jej opiekuna, polegające na wzięciu udziału w Konkursie.
Kategorie odbiorców danych:
(Kto jeszcze będzie miał dostęp do moich
danych?)
1)      Pracownicy lub współpracownicy spółek grupy Hemmersbach wspomagających
działanie Platformy i organizację Konkursu oraz
2)      Dostawcy systemów i usług IT.
Transferowanie danych poza EOG/EU:
(Czy dane będą przekazywane poza Europę?)
Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, ani nie będą one przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
Uprawnienia:
(Co mogę zrobić?)
Prawo dostępu do przetwarzanych danych, ich sprostowania lub zmiany, wnioskowania o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przenoszenie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jednak pozostaje to bez wpływu na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych przez Administratora.
Okres przetwarzania danych:
(Jak długo przekazane dane będą potrzebne?)
Dane osobowe będą przetwarzane:
· przez okres 2 (dwóch) miesięcy po zakończeniu Konkursu dla rozpoznania reklamacji uczestników,
· przez okres 2 lat od zakończenia Konkursu dla obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń związanych z realizacją Konkursu.
Kontakt z administratorem danych
(Do kogo zwrócić się, w razie pytań?)
kontakt@skillplanet.io

Czekamy na Wasze zgłoszenia i życzymy powodzenia!

Zespół Fundacji Hemmersbach Kids’ Family