Hemmersbach Kids’ Family

Hemmersbach Kids’ Family pomaga dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Poprzez bezpośrednie działania w różnych częściach świata zapewniamy najmłodszym poprawę warunków życia, dostęp do edukacji oraz pomocy medycznej i psychologicznej. Wspieramy również placówki i organizacje opiekujące się dziećmi.

Aktualności Kids’ Family

Zobacz, jakie konkretnie działania podejmujemy, by pomóc dzieciom. Z każdym dniem coraz bardziej zbliżamy się do naszego celu. Przeglądając aktualności Hemmersbach Kids’ Family, dowiesz się, co obecnie robimy.

Poznaj nasze projekty

 

India-hkf

Kids’ Family Indie

W Indiach w ramach projektu Hemmersbach Kids’ Family pomagamy osieroconym i porzuconym dzieciom z ulic miasta Bangalore. Zapewniamy im bezpieczne schronienie, wyżywienie, edukację i opiekę medyczną. To wszystko ułatwia im start do lepszego życia.

Kids’ Family Polska

W Polsce projekt Hemmersbach Kids’ Family ma zagwarantować opiekę dzieciom, które szczególnie tego potrzebują. Wspieramy instytucje zajmujące się pieczą zastępczą. Dostarczamy wyposażenie, dbamy o wysoką jakość edukacji i ułatwiamy dzieciom dostęp do opieki psychologicznej.

 

1-6