fbpx

Realna pomoc dla dzieci

Widzimy, jak dużo wsparcia potrzebują osierocone lub przebywające w pieczy dzieci, dlatego aktywnie działamy w obszarach, o które należy zadbać w pierwszej kolejności, by dać dzieciom lepszy start.

Edukacja
i lepsza przyszłość

Nauka daje dzieciom i młodzieży szansę na zmianę swojego losu, usamodzielnienie i rozwój zainteresowań. Prowadzimy projekty edukacyjne, które  skupiają się na rozwoju potencjału każdego dziecka.

Pomoc medyczna
i psychologiczna

Wsparcie psychologiczne i medyczne jest istotne dla rozwoju dzieci, które utraciły dom lub kontakt z najbliższymi. Staramy się pracować nad zaniedbaniami z przeszłości i dofinansowujemy niezbędne terapie.

Poprawa warunków
życia

Chcemy umożliwić każdemu dziecku dobry start, mimo trudnych doświadczeń lub przeszkód, z jakimi muszą się mierzyć. Wyrównujemy szanse, doposażamy pokoje, kupujemy sprzęt elektroniczny i zmniejszamy cyfrowe wykluczenie.

Kids' Family
w Polsce

Nasze działania w Polsce skupiają się na pomocy dzieciom i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej. Udzielamy wsparcia poprzez dostęp do pomocy terapeutycznej i medycznej, a także edukując dzieci oraz opiekunów na różnym etapie rozwoju.

Platforma Skillplanet.io

Bezpłatna platforma skillplanet.io to edukacyjne przedsięwzięcie Fundacji Hemmersbach Kids’ Family skierowane do placówek pieczy zastępczej, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych w całej Polsce.

Wsparcie rehabilitacji
i terapii

Wspieramy rodziców lub opiekunów w walce o zdrowie dzieci borykających się z poważnymi schorzeniami, dofinansowując turnusy rehabilitacyjne, leczenie oraz terapie psychologiczne.

Akademia Programowania

Bezpłatny program stacjonarnej nauki programowania, skierowany do pełnoletnich podopiecznych. Akademia poza profesjonalnym dziennym kursem programowania, wspiera proces usamodzielniania.

Kids' Family
w Indiach

Głównym założeniem projektu Hemmersbach Kids’ Family w Indiach jest pomoc osieroconym oraz porzuconym dzieciom w slumsach Bengaluru: zapewnienie edukacji, pomocy medycznej oraz warunków do rozwoju.

Przekaż 1,5 %

Pomagaj razem z nami dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej.

 

Naszym podopiecznym zapewnimy dostęp do edukacji, profesjonalną pomoc medyczną i terapeutyczną, 

rodzicom i opiekunom dajmy możliwość edukacji i podnoszenia kompetencji wychowawczych.

 

Przekazując 1,5% podatku wspierasz działania na rzecz lepszej przyszłości 

podopiecznych z pieczy zastępczej  i pomagasz kontynuować  naszą misję.

 

Zachęcamy do wsparcia.

 

Aktualności

Poznaj historie podopiecznych naszej fundacji. Na bieżąco opisujemy, jaką formę pomocy świadczymy, kogo wspieramy i w jakie projekty się obecnie angażujemy.